Níže uvedený interaktivní graf uvádí informace o výdajích a příjmech v rámci víceletého finančního rámce na období 2014–2020. Data si lze stáhnout ve spodní části stránky (tak jako u předchozích dlouhodobých rozpočtů). Další informace o VFR uvádíme zde.

Zobrazená data již berou v potaz zpětný účinek rozhodnutí o vlastních zdrojích z roku 2014. Pro více informací klikněte zde.

Částky se uvádějí pouze pro účely prezentace. Všechny formální odkazy na rozpočtové informace by měl vycházet z oficiálních rozpočtových dokumentů a zpráv.


Návod k použití

Mezi jednotlivými vizualizacemi se přechází klikáním na jednu ze tří karet („Přehled“, „Výdaje“ a „Příjmy“). K zobrazení jedné nebo více hodnot můžete použít filtry (např. rok, země). Co máte zvoleno v daném okamžiku, se zobrazuje v modrém panelu: chcete-li to změnit, na panel klikněte, nebo na „x“, pokud jej chcete odstranit. Na vašem stávajícím výběru záleží, které možnosti ve filtru jsou k dispozici: pokud není-li možné vybrat některou hodnotu, objeví se na tmavě šedém pozadí.

Stávající výběr lze stáhnout kliknutím na tlačítko „Stáhnout vybraná data“ v grafu.

Zpětný účinek rozhodnutí o vlastních zdrojích

Rozhodnutí o vlastních zdrojích z roku 2014 (také RVZ z roku 2014, rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014) vstoupilo v platnost dne 1. října 2016 se zpětným účinkem od 1. ledna 2014 poté, co byl v září 2016 dokončen proces ratifikace všemi členskými státy EU. V důsledku tohoto pozdního přijetí byly vnitrostátní příspěvky členských států EU a tradiční vlastní zdroje za roky 2014 a 2015 původně vypočteny na základě rozhodnutí o vlastních zdrojích z roku 2007 (RVZ 2007). Proto byly v roce 2016 převedeny na pravidla použitelná podle nového rozhodnutí o vlastních zdrojích z roku 2014 (RVZ 2014), jako kdyby byla uplatňována od 1. ledna 2014, aby se ukázal stabilnější vývoj. Zpětný účinek je začleněn do oddílu věnovaného příspěvkům jednotlivých členských států a do oddílu tradičních vlastních zdrojů (TVZ) příjmové části interaktivního grafu. V níže uvedených tabulkách excelového přehledu jsou uvedeny údaje se zpětnou aktualizací za roky 2014 a 2015 a bez ní.

Stáhnout

StáhnoutXLSX - 888.5 KB
StáhnoutXLSX - 968.6 KB

Data z let před rokem 2000 jsou k dispozici z Údaje za roky před rokem 2000 jsou k dispozici z finanční zprávy za rok 2008

Výhody členství v EU

Evropský rozpočet nefunguje tak, že zisk jednoho člena znamená ztrátu pro jiného. Z členství v EU má prospěch každý, využívá cestování bez hranic, cenově dostupných telefonních hovorů ze zahraničí, koordinované reakce EU na koronavirovou pandemii a její důsledky atd. Pro všechny členské státy EU je prospěšné to, že jsou součástí jednotného trhu, společně řeší výzvy migrace a boj proti terorismu a změně klimatu, mají lepší silnice, modernější veřejné služby a špičkovou lékařskou péči.

Přidělování výdajů členským státům je ze své podstaty nedokonalé, neboť neodráží výhody účasti na našem společném evropském projektu ani přidanou hodnotu rozpočtu EU. Výše uvedené účetní přínosy pokrývají pouze malou část celkových výhod členství v EU. Výdaje, které působí tak, že směřují pouze do některého členského státu, mohou být prospěšné pro několik z nich nebo všechny, jelikož mají výdaje výrazný přesah do dalších států EU nebo mohou být zaměřeny na evropský veřejný statek, který vyžaduje sdílené financování.

Viz také Přínosy rozpočtu EU