How is it prepared?

Information on the procedure and the timing for the adoption of the annual budget and the amendments during its implementation.

Jaarlijkse begrotingscijfers

De cijfers over de jaarbegroting van de EU: uitsplitsing per rubriek en programma en vergelijking tussen verschillende jaren en versies.