Wie wird der EU-Haushalt vorbereitet?

Informationen über das Verfahren und den Zeitplan für die Annahme des Jahreshaushaltsplans und die Änderungen während seiner Durchführung.

Gadskārtējā budžeta cikls

Skaitļi attiecībā uz ES gadskārtējo budžetu: sadalījums pa izdevumu kategorijām un programmām un salīdzinājums starp dažādiem gadiem un versijām.