How is it prepared?

Information on the procedure and the timing for the adoption of the annual budget and the amendments during its implementation.

Metinio biudžeto duomenys

ES metinio biudžeto duomenys: suskirstymas pagal išlaidų kategorijas ir programas bei įvairių metų ir versijų palyginimas.