How is it prepared?

Information on the procedure and the timing for the adoption of the annual budget and the amendments during its implementation.

Saolré an bhuiséid bhliantúil

Na figiúirí ar bhuiséad bliantúil an Aontais: miondealú de réir ceannteidil agus cláir, agus comparáid idir blianta éagsúla agus leaganacha éagsúla.