How is it prepared?

Information on the procedure and the timing for the adoption of the annual budget and the amendments during its implementation.

Tallene i det årlige budget

Tallene i EU's årlige budget: opdeling efter udgiftsområde og program og sammenligning mellem forskellige år og versioner.