How is it prepared?

Information on the procedure and the timing for the adoption of the annual budget and the amendments during its implementation.

Číselné údaje z ročního rozpočtu EU

Údaje o ročním rozpočtu EU: členění podle okruhů a programů a srovnání mezi různými roky a verzemi.