Bugetul anual reprezintă o parte a bugetului pe termen lung al Uniunii, care fixează limitele cheltuielilor pentru cel puțin cinci ani. Acest grafic interactiv vă permite să urmăriți creditele votate pentru partea de cheltuieli a bugetului.

Derulați în partea de jos a paginii pentru instrucțiuni detaliate cu privire la utilizarea graficului și descărcarea datelor. De asemenea, aici puteți accesa documentele referitoare la bugetul anual (adoptare, execuție, contabilitate și raportare).Cum se utilizează

Puteți selecta un exercițiu financiar utilizând filtrul „Exercițiul financiar”. Dacă doriți să vizualizați o anumită etapă bugetară, alegeți această etapă utilizând filtrul „Etapa bugetară”, care oferă o imagine abstractă asupra diferitelor etape bugetare. De exemplu, etapa „proiectul de buget 2014.1” înseamnă că prima etapă din procedura bugetară 2014 este proiectul de buget.

Apoi puteți alege diferite niveluri de detaliu. De exemplu, puteți afișa suma la cel mai înalt nivel de agregare, adică rubrica bugetară. De asemenea, puteți alege să vizualizați mai multe detalii: subrubrica, programul și subprogramul. Pentru aceasta, faceți clic pe grafic sau utilizați filtrul. Este posibil ca unele categorii bugetare care nu sunt programe, de exemplu „Pensii”, să apară în categoria „Program”. Acest lucru s-a făcut pentru a facilita navigarea, nu pentru a sugera că „pensiile” reprezintă un program.

Dacă doriți să comparați etapele bugetare, selectați mai multe etape utilizând filtrul „Etapa bugetară” din cadrul același exercițiu financiar. Puteți face o comparație similară între exercițiile financiare.

Puteți descărca datele din selecția dumneavoastră curentă utilizând butonul „Descărcați datele selectate”. De asemenea, puteți descărca întregul set de date de mai jos.

Descărcare

DescarcăXLSX - 1.6 MB

Informații privind ciclul de viață al bugetului anual

Ciclul de viață al bugetului anual al UE este de aproximativ trei ani. Instituțiile bugetare (Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul) pregătesc, discută și adoptă bugetul anual (procedura bugetară anuală) în cursul exercițiului financiar (n-1) înainte de executarea sa, în conformitate cu principiul anualității. Ulterior, bugetul este modificat și executat în cursul exercițiului financiar (n). Executarea și raportarea se continuă în exercițiile financiare ulterioare (n +1).

Graficul interactiv prezintă zece etape bugetare posibile: proiectul de buget, poziția Consiliului, scrisorile rectificative, poziția Parlamentului, al doilea proiect de buget, bugetul adoptat și bugetul, inclusiv bugetele rectificative. Aceasta este o reprezentare sintetică a procedurii bugetare anuale pentru facilitarea navigării. Dacă o etapă bugetară nu se afișează, înseamnă că aceasta nu se aplică pentru anul selectat.

Sumele se referă la creditele de angajament și de plată votate, în milioane de euro, pe exercițiu financiar. Pentru a facilita navigarea, unele elemente (de exemplu, instrumente speciale, marje bugetare) au fost excluse din vizualizare, dar pot fi accesate la descărcarea setului de date.

Structura și sumele sunt furnizate doar în scopuri de prezentare. Orice trimitere formală la informații bugetare ar trebui să țină cont de documentele și rapoartele bugetare oficiale.