Gadskārtējais budžets ir daļa no Savienības ilgtermiņa budžeta, kurā tiek noteikti izdevumu ierobežojumi vismaz pieciem gadiem. Šī interaktīvā diagramma parāda apstiprinātās apropriācijas budžeta izdevumu daļā.

Skatiet lapas apakšējo daļu, lai iegūtu detalizētus norādījumus par to, kā izmantot diagrammu un lejupielādēt datus. Varat arī piekļūt dokumentiem attiecībā uz gadskārtējo budžetu (pieņemšana, īstenošana, grāmatvedība un ziņošana).Kā tas darbojas

Varat atlasīt finanšu gadu, izmantojot filtru “Financial year” (finanšu gads). Varat arī skatīt konkrētu budžeta posmu, izmantojot filtru “Budget phase” (budžeta posms), kas ļauj abstraktākā veidā skatīt dažādos budžeta apstiprināšanas posmus. Piemēram, posms “2014.1 draft budget” nozīmē, ka 2014. gada budžeta procedūras pirmais posms ir budžeta projekts.

Tad varat izvēlēties skatīt dažādus detalizācijas līmeņus, piemēram, summu augstākajā apkopojuma līmenī, proti, budžeta pozīciju. Tāpat varat skatīt citus līmeņus, tādus kā apakšpozīcija, programma un apakšprogramma. Tālab noklikšķiniet uz diagrammas vai izmantojiet filtru. Iespējams, ka budžeta kategorijas, kas nav programmas, kā “Pensions” (pensijas), parādās kategorijā “Programma”. Mērķis ir atvieglot navigāciju, bet tas nenozīmē, ka pensijas ir programma.

Ja vēlaties salīdzināt dažādus budžeta posmus, atlasiet vairākus budžeta posmus viena finanšu gada ietvaros, izmantojot filtru “Budžeta posms”. Varat veikt līdzīgu salīdzinājumu starp vairākiem finanšu gadiem.

Varat lejupielādēt savas pašreizējās atlases datus, izmantojot pogu “Download the selected data” (lejupielādēt atlasītos datus). Varat arī lejupielādēt visu zemāk redzamo datu kopumu.

Lejupielāde

LejupielādētXLSX - 1.6 MB

Informācija par gadskārtējā budžeta ciklu

ES gadskārtējā budžeta cikls aptver aptuveni trīs gadus. Budžeta iestādes (Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments un Padome) sagatavo, apspriež un pieņem gadskārtējo budžetu (gadskārtējā budžeta procedūra) finanšu gadā (n-1) pirms tā īstenošanas saskaņā ar gada pārskata principu. Budžetu tad groza un īsteno finanšu gada (n) laikā. Budžeta izpilde un ziņojumu sagatavošana turpinās nākamā finanšu gada (n+1) laikā.

Interaktīvajā diagrammā parādīti desmit iespējamie budžeta posmi: budžeta projekts, Padomes nostāja, grozījumu vēstules, Parlamenta nostāja, otrais budžeta projekts, pieņemtais budžets un budžets, kas satur budžeta grozījumus. Runa ir par abstraktāku gadskārtējā budžeta procedūras attēlojumu, lai atvieglotu navigāciju. Ja kāds budžeta posms neparādās, tas nozīmē, ka tas neattiecas uz izvēlēto gadu.

Summas attiecas uz apstiprinātajām saistību un maksājumu apropriācijām, miljonos eiro, pa finanšu gadiem. Lai atvieglotu navigāciju, daži elementi (piemēram, īpaši instrumenti, budžeta rezerves) ir izslēgti no vizualizācijas, bet tiem var piekļūt, lejupielādējot datu kopumu.

Struktūra un summas ir norādītas tikai informatīvi. Jebkurai oficiālai atsaucei uz budžeta informāciju būtu jāpamatojas uz oficiāliem budžeta dokumentiem un ziņojumiem.