Det årlige budget er en del af EU's langsigtede budget, som fastsætter udgiftslofterne i mindst fem år frem. Dette interaktive diagram viser de vedtagne bevillinger på budgettets udgiftsside.

Nederst på siden kan du se detaljerede instrukser i at bruge diagrammet og downloade dataene. Du kan også få adgang til dokumenterne om det årlige budget (vedtagelse, gennemførelse, regnskabsføring og rapportering) her.Sådan bruger du diagrammet

Du kan vælge et regnskabsår ved hjælp af filteret "Regnskabsår". Hvis du ønsker at se en specifik budgetfase, kan du vælge den ved hjælp af filteret "Budgetfase", som viser et sammendrag af budgetfaserne. For eksempel betyder fasen "2014.1 budgetforslag", at den første fase i budgetproceduren for 2014 er budgetforslaget.

Derefter kan du vælge forskellige detaljeringsniveauer. Blandt andet kan du få vist beløbet for det højeste aggregeringsniveau, budgetposten. Derudover kan du vælge at få vist flere detaljer: underudgiftsområde, program og delprogram. For at gøre dette skal du klikke på diagrammet eller bruge filteret. Det er muligt, at budgetkategorier, som ikke er programmer – f.eks. "Pensioner" – alligevel optræder under kategorien "Program" Det er gjort for at lette navigationen og betyder ikke, at "Pensioner" er et program.

Hvis du vil sammenligne budgetfaser, skal du vælge flere budgetfaser ved hjælp af filteret "Budgetfase" for det samme regnskabsår. Du kan også sammenligne budgetfaser på tværs af regnskabsår.

Du kan downloade dataene fra dine aktuelle udvalgte data ved brug af knappen "Download de udvalgte data". Du kan også downloade hele datasættet nedenfor.

Download

DownloadXLSX - 1.6 MB

Information om det årlige budgets livscyklus

Det årlige EU-budgets livscyklus er på ca. tre år. Budgetinstitutionerne (Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet) udarbejder, drøfter og vedtager det årlige budget (den årlige budgetprocedure) i regnskabsåret (n-1) forud for gennemførelsen, i overensstemmelse med princippet om etårige budgetter. Det bliver derefter ændret og gennemført i det følgende regnskabsår (n). Den yderligere gennemførelse og rapportering finder sted i det efterfølgende regnskabsår (n+1).

Det interaktive diagram viser ti mulige budgetfaser: budgetforslaget, Rådets holdning, ændringsskrivelser, Parlamentets holdning, det andet budgetforslag, det vedtagne budget og budgettet inklusive ændringsbudgetter. Der er tale om et sammendrag af den årlige budgetprocedure, som skal lette navigationen i diagrammet. Hvis en budgetfase ikke bliver vist, er det fordi, den ikke har fundet sted i det valgte år.

Beløbene vedrører vedtagne forpligtelses- og betalingsbevillinger i millioner euro, efter regnskabsår. For at gøre det nemmere at navigere er visse elementer (f.eks. specielle instrumenter og budgetmargener) fjernet fra diagrammet, men du kan få adgang til dem, hvis du downloader hele datasættet.

Opbygningen og beløbene er kun beregnet til illustration. Formelle henvisninger til budgetoplysninger skal være til de officielle budgetdokumenter og -rapporter.