2022 г.

Документите, свързани с приемането, изпълнението и отчитането на годишния бюджет на ЕС за 2022 г.


2021 г.

Документите, свързани с приемането, изпълнението и отчитането на годишния бюджет на ЕС за 2021 г.


Всички годишни бюджети

Документите, свързани с приемането, изпълнението и отчитането на годишния бюджет на ЕС.

СлужбиТеми