Innehåll

Riktlinjer

 • Ekonomisk styrning i EU

  EU:s regelverk för den ekonomiska styrningen ska förebygga, upptäcka och korrigera oroväckande ekonomiska trender, t.ex. alltför stora budgetunderskott och statsskulder.

 • Ekonomiskt stöd till EU-länderna

  Europeiska finansiella stödmekanismer kan hjälpa EU-länder som hamnat i svårigheter och på så sätt upprätthålla den finansiella stabiliteten i EU och euroområdet.

 • Det ekonomiska läget i EU

  Ekonomiska lägesbedömningar och prognoser för EU-länderna, EU:s offentliga finanser, skatter, landsspecifika rekommendationer och makroekonomisk dialog.

 • Strukturreformer

  För att främja tillväxt och skapa fler jobb förordar kommissionen en ekonomisk strategi som bygger på finanspolitiskt ansvar, investeringar och strukturreformer.

 • EU som låntagare

  EU har tre låneprogram för att hjälpa länder med ekonomiska problem.

 • Internationella ekonomiska frågor

  Kommissionen främjar det internationella samarbetet, tar fram analyser och ger råd i internationella ekonomiska frågor med relevans för EU.

 • Reformstöd till finanssektorn

  Kommissionen ger tekniskt stöd till EU-länderna när det gäller en rad olika reformer inom finanssektorn.