Vsebina strani

Politike

 • Ekonomsko upravljanje EU

  Okvir ekonomskega upravljanja EU je namenjen odkrivanju, preprečevanju in odpravljanju problematičnih ekonomskih gibanj, denimo čezmernega proračunskega primanjkljaja in javnega dolga.

 • Finančna pomoč državam EU

  Evropski mehanizmi finančne pomoči zagotavljajo podporo državam EU v težavah, s tem ohranjajo finančno stabilnost EU in območja evra.

 • Gospodarske razmere v EU

  Gospodarske razmere in napovedi za države EU, javne finance v EU, obdavčenje, priporočila za posamezne države, makroekonomski dialog.

 • Strukturne reforme

  Za spodbujanje gospodarske rasti in ustvarjanje novih delovnih mest Evropska komisija zagovarja ekonomsko strategijo, ki temelji na fiskalni odgovornosti, naložbah in strukturnih reformah.

 • EU kot posojilojemalka

  Evropska unija ima trenutno tri programe posojil, s katerimi finančno pomaga državam v finančnih težavah.

 • Mednarodna gospodarska vprašanja

  Komisija zagotavlja analizo in svetovanje v zvezi z mednarodnimi gospodarskimi vprašanji, pomembnimi za EU, in spodbuja sodelovanje na svetovni ravni.