Obsah

Politiky

 • Správa hospodárskych záležitostí v EÚ

  Cieľom rámca správy hospodárskych záležitostí EÚ je identifikácia, prevencia a náprava problematických hospodárskych trendov, akými sú nadmerný deficit verejných financií alebo neprimerane vysoká úroveň verejného dlhu.

 • Finančná pomoc v prospech krajín EÚ

  Európske mechanizmy finančnej pomoci pomáhajú krajinám EÚ nachádzajúcim sa v ťažkostiach a chránia tak finančnú stabilitu EÚ a eurozóny.

 • Hospodárska situácia v EÚ

  Hospodárska situácia a prognózy pre krajiny EÚ, verejné financie v EÚ, dane, odporúčania pre jednotlivé krajiny, makroekonomický dialóg (MED).

 • Štrukturálne reformy

  Európska komisia presadzuje hospodársku stratégiu založenú na fiškálnej zodpovednosti, investíciách a štrukturálnej reforme, aby podporila rast a tvorbu pracovných miest.

 • EÚ ako poskytovateľ finančnej pomoci

  EÚ má v súčasnosti tri úverové programy na poskytovanie finančnej pomoci krajinám, ktoré čelia finančným ťažkostiam.

 • Medzinárodné hospodárske záležitosti

  Komisia poskytuje analýzu a politické poradenstvo v medzinárodných hospodárskych záležitostiach týkajúcich sa EÚ a podporuje medzinárodnú spoluprácu.