Съдържание

Политики

 • Икономическо управление на ЕС

  Рамката на ЕС за икономическо управление има за цел откриването, предотвратяването и коригирането на проблематични икономически тенденции, като например прекомерни държавни дефицити или равнища на публичния дълг.

 • Финансова помощ за страни от ЕС

  Европейските механизми за финансова помощ могат да се използват за подпомагане на страни от ЕС, срещащи трудности, с цел запазване на финансовата стабилност на Съюза и еврозоната.

 • Икономическа ситуация в ЕС

  Икономическо положение и прогнози за страните от ЕС, публични финанси в ЕС, данъчно облагане, специфични за отделните страни препоръки, макроикономически диалог.

 • Структурни реформи

  За да насърчава растежа и създаването на работни места, Европейската комисия подкрепя икономическа стратегия, основана на фискална отговорност, инвестиции и структурни реформи.

 • ЕС като заемополучател

  В момента ЕС има 3 програми за заеми, чрез които може да предоставя помощ на страни, изправени пред финансови трудности.

 • Международни икономически въпроси

  Комисията предоставя анализи и политически съвети по свързаните с ЕС международни икономически въпроси и насърчава международното сътрудничество.