Så fattas besluten

EU:s initiativ och lagar är noga utformade för att gynna medborgare, företag och andra aktörer i EU. Beroende på initiativets politiska betydelse antas det antingen på kommissionärernas veckomöten genom det muntliga förfarandet eller genom ett skriftligt förfarande.

Beslutsfattande på veckosammanträdena

Kommissionärerna sammanträder en gång i veckan för att diskutera politiskt känsliga frågor och anta förslag enligt det muntliga förfarandet.