Sprejemanje odločitev

Ukrepi in predpisi EU se skrbno načrtujejo, da bi koristili državljanom, podjetjem in drugim deležnikom v EU. Pobude za oblikovanje novih ukrepov ali predpisov Komisija potrdi bodisi z ustnim postopkom na tedenskih sestankih komisarjev bodisi s pisnim postopkom, odvisno od političnega pomena posamezne pobude.

Odločanje na tedenskih sejah

Evropska komisija se sestane vsak teden, da odloča o politično občutljivih vprašanjih in sprejme predloge, o katerih se je treba dogovoriti po ustnem postopku.