Cum se iau deciziile

Politicile și normele europene sunt elaborate cu grijă, pentru a aduce beneficii cetățenilor, întreprinderilor și celorlalte părți interesate din UE. În funcție de nivelul de importanță politică, deciziile de aprobare sau respingere a unei inițiative sunt luate de Comisie fie în cadrul reuniunilor săptămânale ale comisarilor, prin procedură orală, fie prin procedură scrisă.

Luarea deciziilor în cadrul reuniunilor săptămânale

Membrii Comisiei se reunesc săptămânal pentru a discuta aspecte sensibile din punct de vedere politic și pentru a adopta propuneri asupra cărora trebuie să se convină prin procedură orală.