Zasady podejmowania decyzji

Strategie polityczne i akty prawne UE są starannie opracowywane, tak aby przynosiły korzyści obywatelom, firmom i innym podmiotom w UE. W zależności od wagi politycznej danej inicjatywy Komisja może ją przyjąć w ramach procedury ustnej podczas cotygodniowych posiedzeń komisarzy lub w ramach procedury pisemnej.

Podejmowanie decyzji na spotkaniach kolegium

Posiedzenia Komisji odbywają się co tydzień i mają na celu omówienie delikatnych kwestii politycznych oraz przyjęcie wniosków, które podlegają uzgodnieniom w ramach „procedury ustnej”.