Hoe besluiten tot stand komen

EU-beleid en -wetgeving worden zorgvuldig afgestemd op de belangen van burgers, bedrijven en andere belanghebbenden in de EU. Afhankelijk van het politieke belang stelt de Commissie initiatieven vast, hetzij tijdens haar wekelijkse vergadering via de mondelinge procedure, hetzij via de schriftelijke procedure.

Besluitvorming bij wekelijkse vergaderingen

De Commissie komt wekelijks bijeen om politiek gevoelige kwesties te bespreken en voorstellen aan te nemen die mondeling behandeld kunnen worden.