Kā pieņem lēmumus

Kā pieņem lēmumus

ES politiku un tiesību aktus izstrādā rūpīgi tā, lai no tiem būtu labums ES iedzīvotājiem, uzņēmumiem un citām ieinteresētajām personām. Atkarībā no tā, cik politiski svarīga ir iniciatīva, lēmumu par to pieņem vai nu Komisija komisāru iknedēļas sanāksmēs kurās izmanto mutisko procedūru, vai rakstiskajā procedūrā.

Lēmumu pieņemšana iknedēļas sanāksmēs

Lēmumu pieņemšana iknedēļas sanāksmēs

Komisāri ik nedēļu tiekas sanāksmē, kur apspriež svarīgus politiskus jautājumus un pieņem priekšlikumus, par kuriem jāvienojas t.s. mutiskajā procedūrā.