Kaip priimami sprendimai

Kaip priimami sprendimai

ES politika ir teisės aktai kruopščiai rengiami, kad duotų naudos piliečiams, įmonėms ir kitoms ES suinteresuotosioms šalims. Atsižvelgiant į politinę svarbą, dėl iniciatyvos Komisija priima sprendimą taikydama žodinę procedūrą – per savaitinius Komisijos narių posėdžius – arba taikydama rašytinę procedūrą.

Sprendimų priėmimas per savaitinius posėdžius

Sprendimų priėmimas per savaitinius posėdžius

Komisija susirenka kiekvieną savaitę, kad aptartų opius politinius klausimus ir priimtų pasiūlymus, dėl kurių reikia susitarti taikant žodinę procedūrą.