Kaip priimami sprendimai

ES politika ir teisės aktai kruopščiai rengiami, kad duotų naudos piliečiams, įmonėms ir kitoms ES suinteresuotosioms šalims. Atsižvelgiant į politinę svarbą, dėl iniciatyvos Komisija priima sprendimą taikydama žodinę procedūrą – per savaitinius Komisijos narių posėdžius – arba taikydama rašytinę procedūrą.

Sprendimų priėmimas per savaitinius posėdžius

Komisija susirenka kiekvieną savaitę, kad aptartų opius politinius klausimus ir priimtų pasiūlymus, dėl kurių reikia susitarti taikant žodinę procedūrą.