Az uniós döntéshozatal

A gondosan kidolgozott uniós szakpolitikák és jogszabályok az uniós polgárok, vállalkozások és más érdekeltek javát szolgálják. Politikai súlyától függően egy kezdeményezésről a biztosok vagy szóbeli eljárással – a heti gyakorisággal tartott ülésükön – vagy írásbeli eljárással döntenek.

Döntéshozatal a heti üléseken

A biztosi testület minden héten összeül, hogy megtárgyalja a politikai szempontból érzékeny kérdéseket, és elfogadja a „szóbeli eljárás” keretében egyeztetendő javaslatokat.