An chaoi a ndéantar cinntí

Déantar beartais agus dlíthe an Aontais a cheapadh go cúramach sa chaoi agus go rachaidh siad le leas na saoránach, na ngnólachtaí agus na bpáirtithe leasmhara san Aontas. Déanann an Coimisiún cinntí faoi thionscnaimh le linn chruinnithe seachtainiúla na gCoimisinéirí, faoin nós imeachta ó bhéal nó faoin nós imeachta i scríbhinn, ag brath ar thábhacht an tionscnaimh ó thaobh na polaitíochta de.

Cinntí a dhéanamh le linn na gcruinnithe seachtainiúla

Tagann an Coimisiún le chéile gach seachtain le saincheisteanna atá íogair ó thaobh na polaitíochta de a phlé, agus leis na moltaí a ghlacadh nach mór a chomhaontú tríd an nós imeachta ó bhéal.