Päätöksenteko

EU:n toimintapolitiikalla ja lainsäädännöllä puolustetaan kansalaisten, liikeyritysten ja muiden toimijoiden etuja EU:ssa. Uudet aloitteet hyväksytään niiden poliittisesta painoarvosta riippuen joko komissaarien viikkokokouksessa suullisella menettelyllä tai kokousten ulkopuolisella kirjallisella menettelyllä.

Päätöksenteko viikkokokouksissa

EU-komissaarit kokoontuvat joka viikko keskustelemaan poliittisesti tärkeistä kysymyksistä ja hyväksymään ehdotukset, joista on sovittava ns. suullisella menettelyllä.