Päätöksenteko

Päätöksenteko

EU:n toimintapolitiikalla ja lainsäädännöllä puolustetaan kansalaisten, liikeyritysten ja muiden toimijoiden etuja EU:ssa. Uudet aloitteet hyväksytään niiden poliittisesta painoarvosta riippuen joko komissaarien viikkokokouksessa suullisella menettelyllä tai kokousten ulkopuolisella kirjallisella menettelyllä.

Decision-making during weekly meetings

Decision-making during weekly meetings

The Commission meets every week to discuss politically sensitive issues and adopt proposals that need to be agreed on by oral procedure.