Kuidas otsuseid vastu võetakse?

ELi poliitiliste ettepanekute ja õigusaktide kavandamisel võetakse hoolikalt arvesse ELi kodanike, ettevõtjate ja teiste sidusrühmade huve. Sõltuvalt uue algatuse poliitilisest tähtsusest võtavad volinikud selle oma iganädalasel koosolekul vastu kas suulise või kirjaliku menetluse teel.

Otsuste tegemine iganädalastel koosolekutel

Komisjoni volinikud kohtuvad igal nädalal, et arutada poliitiliselt tundlikke küsimusi ja võtta vastu ettepanekuid, milles tuleb kokku leppida suulise menetluse teel.