Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις

Οι πολιτικές και οι νόμοι της ΕΕ σχεδιάζονται προσεκτικά ώστε να ωφελούν τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους ενδιαφερόμενους φορείς στην ΕΕ. Ανάλογα με τον βαθμό πολιτικής σημασίας της, μια πρωτοβουλία αποφασίζεται στο επίπεδο της Επιτροπής είτε με την προφορική διαδικασία, κατά τις εβδομαδιαίες συνεδριάσεις των επιτρόπων, είτε με γραπτή διαδικασία.

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τις εβδομαδιαίες συνεδριάσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεδριάζει κάθε βδομάδα με σκοπό τη συζήτηση ευαίσθητων πολιτικών ζητημάτων και την έγκριση προτάσεων που πρέπει να συμφωνηθούν με «προφορική διαδικασία».