Jak orgány EU přijímají rozhodnutí

Jak orgány EU přijímají rozhodnutí

Politiky a právní přepisy EU jsou vytvářeny tak, aby zohledňovaly zájmy a potřeby občanů, podniků a ostatních zúčastněných stran z EU. V závislosti na míře politického významu rozhodují o iniciativě členové Komise během týdenního zasedání prostřednictvím ústního nebo písemného postupu.

Rozhodovací proces během týdenních zasedání

Rozhodovací proces během týdenních zasedání

Komise zasedá jednou týdně k projednání politicky citlivých otázek. Během těchto zasedání přijímá návrhy, které je třeba schválit v rámci ústního rozhodovacího postupu.