Előkészítés

Szakpolitikai intézkedésre vagy jogszabályra vonatkozó javaslatának benyújtása előtt a Bizottság:

Magánszemélyek is javaslatot tehetnek új jogszabályokra vagy szakpolitikai intézkedésekre. Ezt a célt szolgálja az európai polgári kezdeményezés intézménye.

A prioritások meghatározásaMunkaprogramÉrtesítés az új ütemtervekről és nyilvános konzultációkrólMondjon véleményt; vegyen részt nyilvános konzultációban!Keresés a szakértői csoportok között 

Döntéshozatal

Miután a kezdeményezéssel kapcsolatos összes visszajelzés figyelembevételével a szövegtervezet végleges formát öltött, a Bizottság konzultációra bocsátja a kezdeményezést az intézményen belül. Ennek során minden illetékes szervezeti egység lehetőséget kap arra, hogy véleményezze a javaslatot. 

Politikai súlyától függően az új szakpolitikai intézkedésre vagy jogszabályra vonatkozó kezdeményezésről a biztosok szóbeli eljárás keretében – a heti gyakorisággal tartott ülésükön – vagy írásbeli eljárással határoznak.

A szóbeli eljárás során a biztosok megvitatják a javaslatot, és azután döntenek róla. 

Ennek alternatívájaként a biztosok írásban is hozzájárulásukat adhatják a javaslathoz. Ez az ún. írásbeli eljárás. Írásbeli eljárásra csak akkor kerülhet sor, ha a Bizottság jogi szolgálata és a tervezési és javaslattételi szakaszban lefolytatott belső konzultációban részt vevő szervezeti egységek mind beleegyeztek a javaslatba.

A véglegesített kezdeményezés

A Bizottság által véglegesített intézkedés jellegétől függően a kezdeményezés szövegét a Bizottság elküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, valamint az intézkedés címzettjeinek, például a tagországoknak. Adott esetben az intézkedést vagy jogszabályt közzéteszik, illetve kihirdetik az EU Hivatalos Lapjában is.

Olvassa el a Bizottság eljárási szabályzatát.

Amikor jogalkotási intézkedésre van szükség

Ha a Bizottság úgy dönt, hogy jogalkotási intézkedésre van szükség, a kezdeményezés több eljárási szakaszon megy keresztül, mielőtt hivatalos uniós jogszabály válik belőle. Az uniós jogszabályok elfogadása az esetek nagy többségében ún. rendes jogalkotási eljárás keretében történik. Ennek során az Európai Parlament és a tagállamokat képviselő Tanács társjogalkotóként működik közre.

Tudjon meg többet az uniós jogalkotási folyamatról és nyilvánítson véleményt az új bizottsági kezdeményezésekről.

A jogalkalmazás figyelemmel kísérése, a jogszabályok érvényre juttatása

A Bizottság figyelemmel kíséri, hogy a tagországok megfelelően alkalmazzák-e az uniós jogot (ideértve azt is, hogy átültetik-e azt a nemzeti jogrendszerükbe). Ha valamelyik ország nem alkalmazza megfelelően az uniós jogszabályokat, illetve nem ülteti át jogrendjébe egyik vagy másik irányelvet, a Bizottság kötelezettségszegési eljárást indíthat ellene. A vállalkozásoknak be kell tartaniuk az uniós versenyjogi szabályokat. Ha megszegik azokat – például kartelt hoznak létre –, a Bizottság vizsgálatot indíthat és bírságot szabhat ki az érintett cégekre.

Panasz benyújtása

Ha Ön úgy gondolja, hogy egy uniós tagállam vagy vállalat nem tartja tiszteletben az uniós jogokat, panasszal élhet.

A jogszabályok értékelése és tökéletesítése

A Bizottság folyamatosan értékeli a jogszabályokat és a szakpolitikai intézkedéseket, hogy azok a lehető legeredményesebbek legyenek és a lehető leghatékonyabban érjék el a tőlük várt célokat.

REFIT – A Bizottság egyszerűsíti az uniós jogszabályokat, és csökkenti a szabályozási költségeket

Tervbe vett értékelések

A tervezett értékelésekről a Bizottság értékelési ütemtervben tájékoztatja a nyilvánosságot.

Tervbe vett értékelések 2017-től