Vyjadrite svoj názor na iniciatívy Komisie

Zapojte sa do verejných konzultácií a poskytnite spätnú väzbu počas tvorby politík. Dajte nám vedieť, ako by podľa vás bolo možné zlepšiť existujúce právne predpisy.

Sledujte proces tvorby právnych predpisov

Pozrite si priebeh dôležitých iniciatív, ktoré Komisia v súčasnosti pripravuje, a zistite, v akom štádiu sa nachádzajú v politickom a legislatívnom cykle.