Għid tiegħek dwar l-inizjattivi tal-Kummissjoni

Ikkontribwixxi għall-konsultazzjonijiet pubbliċi u agħti l-feedback dwar l-inizjattivi tal-Kummissjoni matul it-tfassil tal-politika. Għidilna kif taħseb li jistgħu jittejbu l-liġijiet eżistenti.

Segwi t-tfassil tal-liġijiet

Iċċekkja l-progress ta’ inizjattivi importanti li qed taħdem fuqhom il-Kummissjoni bħalissa u sib f’liema stadju qegħdin fiċ-ċiklu tat-tfassil ta’ politika u tal-liġijiet.