EU-kommissionens arbetsprogram

Kommissionens arbetsprogram innehåller en handlingsplan för det kommande året. Där beskriver man hur de politiska prioriteringarna ska omsättas i konkreta åtgärder.

Strategiska planer och förvaltningsplaner

Varje kommissionsavdelning lägger fram en flerårig strategisk plan och en årlig förvaltningsplan med utgångspunkt i kommissionens politiska prioriteringar.

Årliga verksamhetsrapporter

I slutet av året tar varje avdelning fram en årlig verksamhetsrapport om hur man har lyckats nå målen i sina strategier och förvaltningsplaner.

Årliga förvaltnings- och resultatrapporter

Varje år tar kommissionen fram en rapport som beskriver hur budgeten har använts och vilka resultat man har fått.

Dokument

  • 24 June 2020

    Governance in the European Commission

    The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.