Delovni program Evropske komisije

Delovni program Komisije določi načrt ukrepanja za naslednjih 12 mesecev. V njem je opisano, kako se bodo politične prednostne naloge izvajale v praksi.

Strateški načrti/Načrti upravljanja

Vsaka služba Komisije na podlagi političnih prednostnih nalog Komisije objavi večletni strateški načrt in letni načrt upravljanja.

Letna poročila o dejavnostih

Ob koncu leta vse službe pripravijo letno poročilo o dejavnostih, v katerem predstavijo dosežene rezultate pri izpolnjevanju ciljev, ki so jih določile v svojih strateških načrtih in načrtih upravljanja.

Letna poročila o upravljanju in uspešnosti

Komisija vsako leto pripravi poročilo o rezultatih, doseženih s proračunom EU, in o upravljanju proračuna za prejšnje leto.

Dokumenti

  • 24 June 2020

    Governance in the European Commission

    The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.