Programul de lucru al Comisiei Europene

Programul de lucru al Comisiei stabilește planul de acțiune pentru următoarele 12 luni. El prezintă modalitățile prin care pot fi transpuse în practică prioritățile politice.

Planurile strategice / Planurile de management

Fiecare departament al Comisiei publică un plan strategic multianual și un plan de management anual, plecând de la prioritățile politice ale Comisiei.

Rapoartele anuale de activitate

La finalul fiecărui an, toate departamentele realizează un raport în care prezintă activitățile desfășurate și evoluția lor în direcția atingerii obiectivelor pe care și le-au propus în cadrul planurilor strategice și de management.

Rapoartele anuale privind gestiunea și performanța

În fiecare an, Comisia prezintă un raport despre rezultatele obținute utilizând bugetul UE și despre felul în care a fost gestionat bugetul pe anul precedent.

Documente

  • 24 June 2020

    Governance in the European Commission

    The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.