Programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni

Programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni

Il-programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni jistabbilixxi pjan ta’ azzjoni għat-12-il xahar li jmiss. Jiddeskrivi kif il-prijoriatjiet politiċi se jiġu trasformati f’azzjonijiet konkreti.

Pjanijiet strateġiċi / Pjanijiet ta’ ġestjoni

Pjanijiet strateġiċi / Pjanijiet ta’ ġestjoni

Kull dipartiment tal-Kummissjoni jippubblika pjan strateġiku multiannwali u pjan ta’ ġestjoni annwali bbażati fuq il-prijoritajiet politiċi tal-Kummissjoni.

Rapporti annwali tal-attività

Rapporti annwali tal-attività

Fl-aħħar tas-sena, id-dipartimenti kollha jipproduċu rapport annwali tal-attività dwar il-prestazzjoni tal-kisba tal-miri stabbiliti fil-pjanijiet strateġiċi u ta’ maniġment tagħhom.

Rapport annwali dwar il-maniġment u l-prestazzjoni għall-baġit tal-UE

Rapport annwali dwar il-maniġment u l-prestazzjoni għall-baġit tal-UE

Kull sena, il-Kummissjoni tipproduċi rapport dwar ir-riżultati miksuba bil-baġit tal-UE u kif kien immaniġġjat il-baġit tas-sena preċedenti.