Komisijos darbo programa

Komisijos darbo programa

Komisijos darbo programoje nustatomas kitų 12 mėnesių veiksmų planas. Joje aprašoma, kaip politiniai prioritetai bus įgyvendinami konkrečiais veiksmais.

Strateginiai planai

Strateginiai planai

Strateginiai padalinių planai rengiami orientuojantis į bendruosius Komisijos lygmens tikslus ir konkrečius padalinių lygmens tikslus.

Metinės veiklos ataskaitos

Metinės veiklos ataskaitos

Metų pabaigoje visi padaliniai parengia metinę veiklos ataskaitą, kurioje nurodo, ką jie nuveikė siekdami savo strateginiuose ir valdymo planuose iškeltų tikslų.

Metinė ES biudžeto valdymo ir veiklos rezultatų ataskaita

Metinė ES biudžeto valdymo ir veiklos rezultatų ataskaita

Kasmet Komisija teikia ataskaitą, kokių rezultatų pasiekta naudojant ES biudžeto lėšas ir kaip buvo valdomas praėjusių metų biudžetas.