Europos Komisijos darbo programa

Komisijos darbo programoje nustatomas kitų 12 mėnesių veiksmų planas. Joje aprašoma, kaip politiniai prioritetai bus įgyvendinami konkrečiais veiksmais.

Strateginiai ir valdymo planai

Kiekvienas Komisijos padalinys skelbia Komisijos politiniais prioritetais grindžiamus daugiametį strateginį planą ir metinį valdymo planą.

Metinės veiklos ataskaitos

Metų pabaigoje visi padaliniai parengia metinę veiklos ataskaitą, kurioje nurodo, ką jie nuveikė siekdami savo strateginiuose ir valdymo planuose iškeltų tikslų.

Metinės valdymo ir veiklos rezultatų ataskaitos

Kasmet Komisija parengia rezultatų, kurių pasiekta įgyvendinant ES biudžetą, ir praėjusių metų biudžeto valdymo ataskaitą.

Dokumentai

  • 24 June 2020

    Governance in the European Commission

    The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.