Az Európai Bizottság munkaprogramja

Munkaprogramjában a Bizottság felvázolja a következő 12 hónapra szóló cselekvési tervét. A munkaprogram írja le, hogyan lesznek a politikai prioritásokból konkrét lépések.

Stratégiai tervek / Irányítási tervek

A Bizottság szervezeti egységei a Bizottság politikai prioritásai alapján többéves stratégiai tervet és éves gyakorisággal irányítási tervet készítenek.

Éves tevékenységi jelentések

Az év végén minden szervezeti egység éves tevékenységi jelentést készít arról, milyen mértékben sikerült teljesítenie a stratégiai és az irányítási tervében meghatározott célokat.

Éves irányítási és teljesítményjelentések

A Bizottság minden évben jelentést készít az uniós költségvetési források előző évi felhasználásáról és az uniós forrásokból finanszírozott tevékenységek terén elért eredményekről.

Dokumentumok

  • 24 June 2020

    Governance in the European Commission

    The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.