Program rada Europske Komisije

U programu rada Komisije iznosi se plan djelovanja za sljedećih 12 mjeseci. U njemu se opisuje na koji će se način politički prioriteti odraziti u konkretnim mjerama.

Strateški planovi / Planovi upravljanja

Sve službe Komisije objavljuju višegodišnji strateški plan i godišnji plan upravljanja koji se temelje na političkim prioritetima Komisije.

Godišnja izvješća o radu

Na kraju godine svaka služba izrađuje godišnje izvješće o radu u kojem se govori o ostvarenju ciljeva koji su prethodno utvrđeni u njezinim strateškim planovima i planovima upravljanja.

Godišnja izvješća o upravljanju proračunom i njegovoj uspješnosti

Komisija svake godine objavljuje izvješće o rezultatima ostvarenima proračunom Unije i upravljanju prošlogodišnjim proračunom.

Dokumenti

  • 24 June 2020

    Governance in the European Commission

    The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.