Clár oibre an Choimisiúin

Clár oibre an Choimisiúin

Leagtar amach plean gníomhaíochta don chéad bhliain eile i gclár oibre an Choimisiúin. Déantar cur síos ann ar an gcaoi a ndéanfar gníomhaíochtaí nithiúla de na tosaíochtaí polaitiúla.

Pleananna straitéiseacha/pleananna bainistíochta

Pleananna straitéiseacha/pleananna bainistíochta

Foilsíonn gach Ard-Stiúrthóireacht den Choimisiún plean straitéiseach ilbhliantúil agus plean bainistíochta bliantúil bunaithe ar thosaíochtaí polaitiúla an Choimisiúin.

Tuarascálacha bliantúla ar ghníomhaíochtaí

Tuarascálacha bliantúla ar ghníomhaíochtaí

I ndeireadh na bliana, ullmhaíonn gach Ard-Stiúrthóireacht agus seirbhís tuarascáil bhliantúil ar a gníomhaíochtaí, ina ndéantar cur síos ar a fheabhas a d'éirigh léi na spriocanna a leagtar amach ina plean straitéiseach agus ina plean bainistíochta a bhaint amach.

An tuarascáil bhliantúil ar bhainistíocht agus ar fheidhmíocht bhuiséad an Aontais

An tuarascáil bhliantúil ar bhainistíocht agus ar fheidhmíocht bhuiséad an Aontais

Gach bliain, ullmhaíonn an Coimisiún tuarascáil ar an méid a baineadh amach le buiséad an Aontais agus ar bhainistiú bhuiséad na bliana roimhe.