Euroopan komission työohjelma

Komission työohjelmassa esitetään suunnitelma seuraavien 12 kuukauden aikana toteutettavista toimista. Työohjelmassa kuvataan, miten komission poliittisten painopisteiden on määrä näkyä konkreettisissa toimissa.

Strategiset suunnitelmat ja hallintosuunnitelmat

Kukin komission pääosasto laatii monivuotisen strategisen suunnitelman ja vuotuisen hallintosuunnitelman, jotka heijastavat komission poliittisia painopisteitä.

Vuotuiset toimintakertomukset

Kaikki pääosastot laativat varainhoitovuoden lopussa toimintakertomuksen siitä, miten ne ovat onnistuneet strategisissa ja hallintosuunnitelmissa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Vuotuiset hallinto- ja tuloksellisuuskertomukset

Komissio laatii vuosittain kertomuksen EU:n talousarviovarojen avulla saavutetuista tuloksista ja siitä, miten edellisen vuoden talousarviota hallinnoitiin.

Asiakirjat

  • 24 June 2020

    Governance in the European Commission

    The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.