Europa-Kommissionens arbejdsprogram

Kommissionens arbejdsprogram fastsætter en handlingsplan for de næste 12 måneder. Det beskriver, hvordan de politiske prioriteter vil blive omsat i konkrete handlinger.

Strategiplaner/forvaltningsplaner

Hver afdeling i Kommissionen offentliggør en flerårig strategiplan og en årlig forvaltningsplan på grundlag af Kommissionens politiske prioriteter.

Årlige aktivitetsrapporter

Ved udgangen af året udarbejder alle afdelinger en årlig aktivitetsrapport om, hvor langt de er nået med at opfylde de mål, de har opstillet i deres strategi- og ledelsesplaner.

Årlige forvaltnings- og resultatrapporter

Hvert år udarbejder Kommissionen en rapport om de resultater, der er opnået med EU's budget, og om hvordan det foregående års budget blev forvaltet.

Dokumenter

  • 24 June 2020

    Governance in the European Commission

    The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.