Pracovní program Evropské komise

Pracovní program Komise obsahuje plán činnosti na příštích dvanáct měsíců. Uvádí, kterými konkrétními opatřeními se budou politické priority realizovat.

Strategické plány / Plány řízení

Každý útvar Komise vydává víceletý strategický plán a roční plán řízení, jež vycházejí z politických priorit Komise.

Výroční zprávy o činnosti

Na konci roku předkládají všechny útvary Komise výroční zprávu o činnosti, která shrnuje jejich úspěchy při dosahování cílů stanovených ve strategických plánech a plánech řízení.

Výroční zprávy o řízení a výkonnosti

Komise každoročně vypracovává zprávu o plnění rozpočtu EU v uplynulém roce a o výsledcích, jichž bylo pomocí prostředků z rozpočtu dosaženo.

Dokumenty

  • 24 June 2020

    Governance in the European Commission

    The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.