Održivi razvoj

Pokazatelji Eurostata

Macro-economic imbalance procedure

The indicators in the macroeconomic imbalance procedure (MIP) scoreboard are used to identify emerging or persistent macroeconomic imbalances in a country.

Europski stup socijalnih prava

Europskim stupom socijalnih prava nastoje se zajamčiti nova i djelotvornija prava građana. Ta prava uključuju jednake mogućnosti, pristup tržištu rada, pravednije radne uvjete, socijalnu zaštitu i uključenost.

Kružno gospodarstvo

Pregled politika i drugih aktivnosti EU-a za razvoj kružnoga gospodarstva.

Pregled digitalnih rezultata

Pregledom digitalnih rezultata mjere se postignuća u nizu područja politike, od povezivosti i digitalnih vještina do digitalizacije poduzeća i javnih služba.

European Statistical Recovery Dashboard

Track the economic and social recovery from the COVID-19 crisis.