Udržitelný rozvoj

Ukazatele Eurostatu.

Macro-economic imbalance procedure

The indicators in the macroeconomic imbalance procedure (MIP) scoreboard are used to identify emerging or persistent macroeconomic imbalances in a country.

Evropský pilíř sociálních práv

Evropský pilíř sociálních práv je rámcem pro zaměstnanost a sociální oblast, jehož cílem je podporovat reformy na vnitrostátní úrovni a sloužit jako vodítko pro konvergenci v rámci eurozóny. Má zajišťovat rovnost a sociální spravedlnost v celé Evropě.

Oběhové hospodářství

Přehled politických opatření a činností EU zaměřených na rozvoj oběhového hospodářství.

Srovnávací přehled Digitální agendy

Srovnávací přehled Digitální agendy měří výkonnost v široké škále politických oblastí, od konektivity a digitálních dovedností až po digitalizaci podniků a veřejných služeb.

European Statistical Recovery Dashboard

Track the economic and social recovery from the COVID-19 crisis.