Štatistiky podľa témy

Vyhľadávanie štatistík podľa témy.

Štatistické publikácie

K dispozícii je široká škála publikácií Eurostatu.

Aktuality

Aktuality úradu Eurostat.

Štatistiky v skratke

Encyklopédia európskych štatistík určená pre širokú verejnosť predstavuje štatistické témy jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom.