Statistika pa tematiem

Iespēja pārlūkot statistiku pēc temata.

Publikācijas par statistiku

Ir pieejama plaša ES Statistikas biroja (Eurostat) publikāciju izvēle.

Jaunumi

ES Statistikas biroja (Eurostat) jaunumi.

Vietne “Statistics explained” (Statistikas skaidrotājs)

Plašai sabiedrībai domāta Eiropas statistikas enciklopēdija, kas ar statistikas jautājumiem iepazīstina viegli saprotamā veidā.