Statistički podaci po temama

Pregled statističkih podataka po temama.

Statističke publikacije

Dostupan je velik broj statističkih publikacija Eurostata.

Novosti

Izvješća za javnost Eurostata.

Statistics explained

Enciklopedija europskih statističkih podataka namijenjena svima, u kojoj su statističke teme predstavljene u lako razumljivom obliku.