Eurobarometer

Štandardný Eurobarometer bol vytvorený v roku 1974. Každý prieskum tvorí približne 1000 rozhovorov s jednotlivcami v každej krajine. Správy sa zverejňujú dvakrát do roka.