Indledning

Europa-Kommissionen fortæller om sit arbejde på forskellige udbredte sociale medier.

Oversigt over EU's sociale netværk

Europa-Kommissionens politik for moderation på sociale medier

Vi opfordrer dig til at deltage i debatterne på vores konti på de sociale medier og til at dele vores indhold.

Vi er glade for at se forskelligartede synspunkter og meninger, men vi accepterer hverken kommentarer, der i sig selv er stødende, eller som klart er stødende for andre brugere. 

Vi beder dig om at undgå provokerende, fornærmende eller stødende sprogbrug og om at udvise respekt for andre brugere og de grundlæggende principper, som vi alle deler. Vi siger nej til racisme, fremmedhad og diskrimination på grundlag af religion, etnisk oprindelse, køn og seksuel orientering, og vi accepterer ikke opfordringer til vold osv.

Vi beder dig også om at poste kommentarer, der holder sig til emnet for vores opslag. Du må gerne dele links til andre sider, men undlad at poste kommentarer, der kun indeholder links.

Spam tolereres ikke. Vi forbeholder os ret til at slette alle kommentarer, der ikke overholder disse retningslinjer.

Vi forsøger at besvare så mange spørgsmål som muligt, så hurtigt vi kan. Har vi overset dit? Så skriv til os på comm-social-media-team@ec.europa.eu.

Fotos

Den Europæiske Union har ophavsretten til alle de billeder, der offentliggøres på vores kanaler, medmindre andet er angivet. Billeder, der er mærket ©Den Europæiske Union, kan frit anvendes med kildeangivelse. De må ikke anvendes kommercielt eller på en stødende måde.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om Europa-Kommissionen og dens aktiviteter, kan du kontakte os via https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact_da.

Beskyttelse af personoplysninger på sociale medier

Ansvarsfraskrivelse

Europa-Kommissionen fortæller om sit arbejde på udbredte sociale medier.

Du kan få adgang til Europa-Kommissionens konti på sociale medier direkte fra vores website.

For at beskytte dit privatliv anbringer knapperne til sociale medier ikke cookies, når vores websites indlæses på din enhed, ligesom du heller ikke omdirigeres direkte til disse sociale medier eller andre websites.

Alle sociale medier har deres egen politik for behandling af personoplysninger i forbindelse med besøg på deres sider. Hvis du f.eks. ser en af vores videoer på YouTube, vil du blive bedt om at give dit samtykke til YouTubes brug af cookies. Ser du vores aktiviteter på Twitter, vil du blive bedt om at give dit samtykke til Twitters brug af cookies. Det samme gælder for LinkedIn, Facebook, Instagram og Spotify.

Hvis du er bekymret over eller har spørgsmål til deres behandling af personoplysninger, bør du læse deres privatlivspolitikker grundigt igennem inden brug.

De idéer og synspunkter, som Europa-Kommissionen giver udtryk for på sociale medier, er kun til orientering. Kommunikationen på sociale medier må ikke anses som juridiske eller officielle meddelelser på vegne af Europa-Kommissionen.

Erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Se vores databeskyttelseserklæring vedrørende sociale medier.

DownloadPDF - 737.5 KB

#AskThePresident — Deltagerbetingelser

Vi opfordrer nu Kommissionens følgere på de sociale medier til at sende videospørgsmål til kommisionsformand Ursula von der Leyen.

Onlinespørgsmålene skal indsendes i videoformat (højst 30 sekunder) via Facebook, Instagram, Twitter eller e-mail.

Vi udvælger spørgsmål ud fra videoernes kvalitet og spørgsmålenes relevans og benytter dem i de spørgsmål og svar-sessioner med formanden, som vil kunne ses online.

Deltagere under 18 år skal indsende en skriftlig tilladelse fra deres forældre sammen med videoen.

Kriterier for deltagelse

 1. Det er kun privatpersoner, der handler på egne vegne, som kan deltage. Spørgsmål fra journalister og medierepræsentanter vil ikke blive taget i betragtning.
 2. Deltagere under 18 år skal have deres forældres tilladelse til at indsende spørgsmål.

Regler for indsendelse af spørgsmål

 1. Deltagerne skal indsende videoer på højst 30 sekunder.
 2. Deltagerne skal indsende deres videoer på Instagram via historier, feed-opslag og direkte beskeder, via Facebook Messenger, via Twitter eller pr. e-mail til COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu.
 3. Deltagerne skal tilføje hashtagget #AskThePresident og tagge Europa-Kommissionen på disse konti.
 4. De enkelte deltagere kan indsende så mange videoer, de ønsker.
 5. Deltagere under 18 år skal indsende en underskrevet forældretilladelse sammen med hvert videospørgsmål.
 6. De udvalgte deltagere skal acceptere databeskyttelseserklæringen og udfylde samtykkeformularen, før deres spørgsmål kan bruges.

Betingelser

 1. Europa-Kommissionen påtager sig intet ansvar for videoer, der er gået tabt, beskadiget eller indsendt forkert, uanset hvordan det er sket.
 2. Europa-Kommissionen er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab, skader eller personskader, som deltagerne eller en tredjepart måtte lide i forbindelse med optagelse og indsendelse af videospørgsmålet.
 3. Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for udgifter, som deltagerne måtte have i forbindelse med deres videospørgsmål.

Tidsfrister

 1. Vi vil på Facebook, Instagram og Twitter fortælle, hvornår fristen for at indsende videospørgsmål er. De udvalgte deltagere vil blive kontaktet kort tid efter denne frist.

 Udvælgelseskriterier

 1. Udvælgelseskriterierne er overholdelse af betingelserne, videoens kvalitet og spørgsmålets relevans.
 2. Udvælgelsen bliver foretaget af et panel bestående af medarbejdere i Europa-Kommissionen på vegne af denne og på grundlag af kriterierne for at deltage og indsende videospørgsmål. Panelet udvælger de 5 bedste spørgsmål. Vi kontakter de 5 deltagere og beder dem acceptere databeskyttelseserklæringen og de her beskrevne betingelser.

Betaling

 1. Hverken Europa-Kommissionen eller nogen anden organisation, der agerer på vegne af den, vil på noget tidspunkt kræve nogen form for betaling eller køb for at kunne deltage i spørgsmål og svar-sessionerne.
 2. Deltagerne er selv ansvarlige for eventuelle udgifter til at optage og indsende videoen (herunder udgifter til internetadgang).

Accept af reglerne

 1. Personer, der indsender en video via Instagram, Facebook eller Twitter, accepterer dermed disse sociale mediers betingelser for brug.
 2. Ved at indsende et videospørgsmål indvilliger deltagerne i at blive kontaktet af Europa-Kommissionen via Instagram, Facebook, Twitter eller e-mail.
 3. Europa-Kommissionen forbeholder sig ret til at ændre de her beskrevne betingelser når som helst og uden varsel, men forpligter sig til at opdatere dem på den særlige webside for #AskThePresident. Det er deltagernes eget ansvar at tjekke betingelserne regelmæssigt på den særlige webside for #AskThePresident og holde sig opdateret om eventuelle ændringer.

Diskvalifikation

 1. Indsendte spørgsmål, der ikke opfylder de ovennævnte betingelser, kan blive diskvalificeret uden varsel.
 2. Deltagere, som ikke vil acceptere betingelserne eller behandlingen af deres personoplysninger, eller som trækker deres accept af betingelserne tilbage, vil automatisk blive udelukket.

Ophavsret

 1. Den enkelte deltager står inde for, at han/hun er den eneste ophavsmand og rettighedshaver til det indhold, der er i videoen, og at han/hun ikke har krænket eller vil krænke nogen tredjeparts ophavsret, ret til privatliv, billedrettigheder eller øvrige rettigheder.
  Hvis det bevises, at en deltager har begået plagiering, bliver han/hun diskvalificeret. Plagiering omfatter også at benytte andres sprog og tanker uden tilladelse og foregive, at de er ens eget/egne.
 2. Deltagerne skal også bekræfte, at alt indhold er "model released", hvilket vil sige, at enhver tredjepart, som har udarbejdet eller på nogen måde deltaget i udarbejdelsen af indholdet, allerede har givet sit samtykke til ovennævnte brug.
 3. Ud over at have ophavsret og beslægtede rettigheder til indholdet erklærer deltagerne, at de har overholdt al relevant lovgivning (om ophavsret, ret til beskyttelse af privatlivets fred osv.) ved fremstillingen af deres video, og at de har indhentet alle de nødvendige rettigheder og tilladelser. Deltagerne skal tage hensyn til, at dette kan omfatte arbejde udført af en tredjepart (f.eks. arkitektonisk design, skulpturer, fotografier eller varemærker) eller billedrettigheder (hvis et foto viser identificerbare personer).
 4. Deltagerne må ikke tage billeder af privatpersoner uden deres samtykke. Børn har brug for en forældretilladelse, der skal vises i videoen. Når en deltager indsender en video, erhverver Den Europæiske Union uigenkaldeligt ejendomsret på verdensplan til materialet og alle de intellektuelle ejendomsrettigheder, der knytter sig til materialet. Den Europæiske Union erhverver eneretten til at bruge materialet. At bruge materialet kan indebære lagring, arkivering, reproduktion, redigering, ændring, distribution, trykning, udstilling, visning, udsendelse, tilrådighedsstillelse, formidling til offentligheden (bl.a. på sociale medier), skabelse af afledte værker, synkronisering, oversættelse eller anden anvendelse af materialet, både digitalt og fysisk.
 5. Den Europæiske Union erhverver også ret til at tillade videreanvendelse af materialet i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse af 12. december 2011 om videreanvendelse af Kommissionens dokumenter (2011/833/EU).
 6. Den enkelte deltager skal også give afkald på sin ret til at blive identificeret som ophavsmand til materialet med henblik på ovennævnte brug. Ved at indsende videoen giver deltageren afkald på at udøve sine ideelle rettigheder og er indforstået med, at hans/hendes navn enten kan blive nævnt eller ikke nævnt, når videoen præsenteres for offentligheden (f.eks. ved at blive lagt op på et socialt medie).

Gældende lovgivning

 1. Enhver uoverensstemmelse om disse betingelser er underlagt EU's lovgivning, om nødvendigt suppleret af Belgiens materielle lovgivning. I tilfælde af tvister og uoverensstemmelser eller krav, der udspringer af eller vedrører tvistens/uoverensstemmelsen genstand, kan disse ikke afgøres i mindelighed mellem deltageren og Den Europæiske Union, men skal indbringes for domstolen i Bruxelles, som har enekompetence.

 Databeskyttelse

 1. Denne aktivitet tilrettelægges af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Kommunikation, kontor A1 (den dataansvarlige).
 2. Personoplysninger, der er indsamlet (navn, nationalitet, fødselsdato, postadresse, e-mailadresse og konti på sociale medier), opbevares af den dataansvarlige, databehandleren eller deres betroede repræsentanter og vil kun blive anvendt i forbindelse med denne kommunikationsaktivitet. Oplysningerne vil ikke blive videregivet til tredjeparter. Oplysningerne vil blive opbevaret indtil 1 år efter udløbet af indsendelsesfristen og vil derefter automatisk blive slettet.
 3. Europa-Kommissionen har forpligtet sig til at sikre beskyttelse af personoplysninger. Alle personoplysninger behandles i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725. Alle personoplysninger, der behandles af Generaldirektoratet for Kommunikation eller dets kontrahenter, behandles i overensstemmelse med denne forordning. Deltagerne kan i den specifikke databeskyttelseserklæring læse mere om behandlingen af deres personoplysninger, og de kan gøre brug af deres rettigheder ved hjælp af de kontaktoplysninger, der står i erklæringen.
 4. Hvis deltagerne ønsker at kontrollere, hvilke personoplysninger der er registreret, eller at få dem ændret, rettet eller slettet, eller hvis de har spørgsmål om de personoplysninger, der behandles i forbindelse med denne aktivitet, eller om deres rettigheder, kan de kontakte den dataansvarliges supportteam på: COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu.
 5. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt til at løse deres problemer, skal de kontakte Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Der findes kontaktoplysninger og information om registreredes rettigheder på websitet for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse på: https://edps.europa.eu/.

Kontakt

 1. Hvis en deltager ønsker at trække godkendelsen af betingelserne tilbage, kan han/hun kontakte Europa-Kommissionens kontor for strategisk kommunikation i Generaldirektoratet for Kommunikation ved at skrive til: COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu.
 2. Hvis en deltager ønsker at stille spørgsmål før eller efter at have indsendt sin video, kan han/hun kontakte arrangøren ved at skrive til: COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu.