Pētniecības un inovācijas politikas mērķi

Atvērtā inovācija, atvērtā zinātne un atvērtība pasaulei ir trīs galvenie ES pētniecības un inovācijas politikas mērķi. Tos 2015. gadā izvirzīja komisārs Karlušs Muedešs.

Eiropas zaļais kurss

Eiropa līdz 2050. gadam kļūs par pirmo klimatneitrālo pasaules daļu. Pētniecība un inovācija ir pārkārtošanās virzītājspēks

Paplašinātais Eiropas Inovācijas padomes izmēģinājuma projekts

Paplašinātais Eiropas Inovācijas padomes izmēģinājuma projekts atbalsta augstas klases inovatorus, uzņēmējus, mazus uzņēmumus un zinātniekus, kam ir ambīcijas izvērst starptautiska mēroga darbību.

Eiropas Pētniecības telpa (EPT)

Eiropas vienotās pētniecības telpas (kurai raksturīga brīva zināšanu un tehnoloģijas aprite un pētnieku mobilitāte) politikas iniciatīvas un praktiskā darbība.

Starptautiskā sadarbība

Veicinot starptautisko sadarbību pētniecības un inovācijas jomā, ir iespējams risināt globālas problēmas un ES nodrošināt piekļuvi zinātniskai informācijai un jaunām uzņēmējdarbības iespējām.

Eiropas pētniecības infrastruktūra

Iniciatīvas, kas saistītas ar pētniecības infrastruktūru (tostarp ESFRI, Augstāko amatpersonu grupa, EIROforum, ilgtspējība, ERIC, starptautiskā sadarbība).

Sniedziet ieguldījumu pētniecības un inovācijas stratēģijā

Iespēja piekļūt pašlaik notiekošām sabiedriskajām apspriešanām, kas saistītas ar pētniecību un inovāciju, kā arī arhīvā ievietotām apspriešanām (kuru rīkotājs ir Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāts).

European Open Science Cloud (EOSC)

Cloud for research data in Europe. Details of the expert group, news and publications.

Gender equality in research and innovation

Gender equality strategy as it relates to the European Research Area (ERA), She Figures report, networks and publications.